Побудувати Краще Майбутнє
Світ наполягає на тому, що майбутнє має бути кращим, а капіталізм – «a better kind of capitalism», тобто кориснішим стосовно суспільства. Як це роблять в BAT Україна? Через розуміння, що від кожного члена команди залежить дуже багато, значно більше, ніж здається на перший погляд.
Світ наполягає на тому, що майбутнє має бути кращим, а капіталізм – «a better kind of capitalism», тобто кориснішим стосовно суспільства. Як це роблять в BAT Україна? Через розуміння, що від кожного члена команди залежить дуже багато, значно більше, ніж здається на перший погляд.
Власне, капіталізм стейкхолдерів – це світовий тренд, який сформувався у відповідь на глобальні виклики. Цікаво, що саме ця відповідь пролунала напередодні чи не найбільш жорсткого випробування, яке постало перед світовою економікою через два місяці після оприлюднення маніфесту. Проте лідери бізнесу бачили потребу в таких підходах ще раніше. Наприклад, ВАТ 2017 року оновила свої Стандарти ділової поведінки для приведення їх у відповідність із новою політикою у сфері прав людини, працівників і роботодавців. А запроваджено ці Стандарти було ще в 90-ті роки, коли розуміння сталого розвитку тільки-но формувалося.

«Те, як ми досягаємо результатів нашої господарської діяльності, має ключове значення для створення Кращого Майбутнього [A Better Tomorrow™]: здійснення нашої діяльності з дотриманням стандартів професійної етики та відповідно до цінностей, виражених нашими етосами, дасть змогу нам досягти довгострокових цілей сталого розвитку нашого бізнесу, що відповідає очікуванням наших споживачів, працівників, інвесторів та суспільства загалом», – наполягає Джек Боулз, Виконавчий директор BAT.

Компанія гарантує кожному працівнику розуміння та захист у разі, якщо такий працівник підозрює вчинення порушення у її діяльності. Власне, у своєму зверненні до колег Джек Боулз прямо просить: «будь ласка, повідомте про це вашого керівника, юриста вашої компанії, уповноважену посадову особу або використовуйте нашу конфіденційну «гарячу лінію» Speak Up/Скажи».

Ніби прості речі, але вони допомагають зробити майбутнє кращим.

По-перше, культура й поведінка в компанії повинні триматися на тому, що члени команди – сміливі, швидкі, різноманітні, відповідальні, а також мають належні повноваження і свободу дій.

По-друге, спосіб, у який працює команда, ґрунтується на колективному прагненні досягти бізнес-результатів, суворо дотримуючись високих стандартів професійної етики, зрозумілих і визнаних кожним працівником.

По-третє, цінності і стилі, зазначені вище, закріплюються в Стандартах ділової поведінки, що містять високі вимоги до професійної етики, які є обов'язковими для усіх членів команди без винятку.
Чому про це важливо читати? Тому що це майбутні для багатьох практики, але вже втілені великою корпорацією не тільки в Україні. Цьому варто вчитись, і це варто досліджувати.
«Метою компанії є залучення всіх її зацікавлених сторін до спільного та стабільного створення доданої вартості. Створюючи таку додану вартість, компанія служить не лише своїм акціонерам, а й усім зацікавленим сторонам – працівникам, клієнтам, постачальникам, місцевим громадам та суспільству загалом», – це слова з маніфесту до 50-річчя Всесвітнього економічного форуму, який було оприлюднено перед ювілейним Давосом, два роки тому.
Проте декларації – це добре, але як воно на практиці? Поговорімо про чотири складові орієнтири для працівників.
№ 1. Члени команди повинні дотримуватися Стандартів, а також усіх вимог законодавства, що діють у державі. Тобто будь-які їхні дії мають завжди бути законними. На додаток ці дії, поведінка й порядок здійснення господарської діяльності повинні бути відповідальними, чесними, відкритими і передбачуваними. Ці формулювання на перший погляд мають вигляд простих, навіть дещо ідеалістичних, але саме вони є зрозумілими й прозорими орієнтирами для вирішення будь-яких ситуацій, навіть таких, які формально не регламентовано.
№ 2. Найважливіше – не замітати сміття під килим. Лише такі стандарти убезпечують від порушень та створюють систему зворотного зв'язку. Члени команди зобов'язані повідомляти про будь-яку потенційно неправомірну діяльність, що порушує Стандарти або законодавство. Ця вимога також поширюється на поведінку з боку третіх осіб, що співпрацюють із компанією. Водночас ВАТ гарантує, що особи, які повідомляють про проблеми або про потенційні порушення Стандартів чи незаконну поведінку, не зазнаватимуть будь-яких утисків чи покарань.

№ 3. Відповідальність – потужний інструмент для забезпечення дотримання Стандартів. Компанія наголошує, що порушення законодавства або Стандартів тягне за собою застосування дисциплінарних стягнень аж до припинення трудових відносин. Звісно, про будь-яку поведінку, що має ознаки злочину, може бути повідомлено до відповідних державних органів.

№ 4. Усвідомлення – тільки свідоме дотримання Стандартів дає очікуваний результат. Щороку всі працівники офіційно підтверджують, що вони дотримуються вимог Стандартів, а нові працівники проходять ввідний інструктаж щодо змісту та цілей Стандартів. Серед іншого, працівники зобов'язані повідомити, чи мають вони конфлікт інтересів всередині колективу або з третіми особами, які спіпрацюють з компанією.
№ 1. Члени команди повинні дотримуватися Стандартів, а також усіх вимог законодавства, що діють у державі. Тобто будь-які їхні дії мають завжди бути законними. На додаток ці дії, поведінка й порядок здійснення господарської діяльності повинні бути відповідальними, чесними, відкритими і передбачуваними. Ці формулювання на перший погляд мають вигляд простих, навіть дещо ідеалістичних, але саме вони є зрозумілими й прозорими орієнтирами для вирішення будь-яких ситуацій, навіть таких, які формально не регламентовано.
№ 2. Найважливіше – не замітати сміття під килим. Лише такі стандарти убезпечують від порушень та створюють систему зворотного зв'язку. Члени команди зобов'язані повідомляти про будь-яку потенційно неправомірну діяльність, що порушує Стандарти або законодавство. Ця вимога також поширюється на поведінку з боку третіх осіб, що співпрацюють із компанією. Водночас ВАТ гарантує, що особи, які повідомляють про проблеми або про потенційні порушення Стандартів чи незаконну поведінку, не зазнаватимуть будь-яких утисків чи покарань.

№ 3. Відповідальність – потужний інструмент для забезпечення дотримання Стандартів. Компанія наголошує, що порушення законодавства або Стандартів тягне за собою застосування дисциплінарних стягнень аж до припинення трудових відносин. Звісно, про будь-яку поведінку, що має ознаки злочину, може бути повідомлено до відповідних державних органів.

№ 4. Усвідомлення – тільки свідоме дотримання Стандартів дає очікуваний результат. Щороку всі працівники офіційно підтверджують, що вони дотримуються вимог Стандартів, а нові працівники проходять ввідний інструктаж щодо змісту та цілей Стандартів. Серед іншого, працівники зобов'язані повідомити, чи мають вони конфлікт інтересів всередині колективу або з третіми особами, які спіпрацюють з компанією.
Проте декларації – це добре, але як воно на практиці? Поговорімо про чотири складові орієнтири для працівників.
Саме тому Стандарти ВАТ спираються на певні етичні принципи – це є запобіжником подібних наслідків.

Будь-яка дія керівника або працівника має починатися з усвідомлення, чи є така дія законною, чи відповідає вона внутрішнім правилам і керівним принципам компанії? І лише після відповіді «так» на ці запитання має постати наступне запитання: чи має вигляд така дія правильної й чесної? Певна річ, на цьому етапі доволі важко приймати рішення, адже межі припустимого в кожного є власні, проте на допомогу приходять принципи поведінки, про які згадували на початку. Мається на увазі: бути не тільки законними, але й відповідальними, чесними, відкритими і передбачуваними.

І наостанок контрольне запитання самому собі: чи зручно почуватимусь, якщо про мою поведінку напишуть у газеті, або якщо муситиму пояснити свою поведінку своєму керівництву? Такий третій check-point – контрольний пункт дає підтримку для ухвалення найбільш складних рішень, коли не вистачає перших двох запитань.

Що в підсумку? Розуміння, що від кожної конкретної людини, яка є членом навіть дуже великої команди, залежить майже все. Що власні моральні принципи мають бути близькі до тих, яких дотримуються колеги. Що кожна особиста дія має певні наслідки – і такі, за які може бути соромно, і такі, якими можна пишатися. Мабуть, таке розуміння і є підґрунтям для побудови Кращого Майбутнього.
Етичність бізнесу не може спиратися винятково на формальні правила, адже відомо чимало випадків, коли формально відповідні речі призводили до нечувано неправомірних наслідків.